PR/EC S*Lönnebergas Atella
på Västsvenska kattklubbens utställning
2005 09 10 - 11
Bättre än så här blev inte korten som jag tog.
Men kolla här får ni se en som kan ta kort.
2005 09 18