PR/EC S*Lönnebergas Atella
på Västsvenska kattklubbens utställning
2005 09 10 - 11
Tack S*Långängens Lotta Björklund för korten
2005 09 18