Bilder på S*Tjuvhålans Torkel 2007 05 26
"Oskar"
2007 05 27