Foto från mitt besök i Skåneland 2006 08 04
 
 
 
Här har vi Simba, en av husets ståtligaste herrar
 
 
här är den andre herren
 
 
 
och här är den tredje.
 

2006 09 03