S*Häxan's Sheherazade den 10 oktober 2006
.........
...
2006 10 30
Foto från Ädelkattens utställning 2006 12 02