SW 98 & IC (N) Heljato’s Lucky
 
 
NFO ds 09 22
 
Tack S*Aristo Limaz Ingrid Leiswall för kortet