På 50-års jubileumet 2006 07 08
Här vi två glada domare Jörgen Jensen och Raymond A. Seatre
Albert Kurkowski och Eva Porat
-
Alva Udin och Eric Reijers
-
Tea Friscovec
Vidare till nästa sida
2006 07 16