S'Tjuvhålans Johnny
 
 
 
 
 
Ägare: Family Axelsson, Tjörn
 
 
J-kullenKullar
 
Index
 
 
2000 06 15