S*Tjuvhålans Idealiska Idolf NFO n 09
Född 2010 06 22
8½ vecka gammal
Mer foto
2010 08 21