Bilder på S*Tjuvhålans Bördiga Börje 2007 05 26
"Kalle"
2007 05 27