S*Tjuvhålans Behagliga Berra
16 veckor gammal
-----
18 veckor gammal
-----
19 veckor gammal
Mer foto
BB-kullen
Kullar
Tillbaka till index