Ädelkattens utställning 2011 12 03 / 04
 
 
 
Uranus fick sin nya titel Grand.Int.Champion på lördagen 2011 12 03
 
 
Uranus tre barn ifrån S*Stigfjorden's var där på lördagen 2011 12 03
 
 
På södagen 20111204 var uranus barn från S*Sun Mauntain där
 
 
Ett stort tack till S*Eternitgården's Marie för alla korten
 
 
2011 12 11