Kronovallas Slott
Kronovalls slott, slott i Tomelilla kommun. Huvudbyggnaden har två våningar och är uppförd 1760.
Den byggdes om på 1890-talet till ett slott i fransk barockstil med tornbärande flyglar, efter ritningar av Isak Gustaf Clason.
På slottet bedrivs numera hotell-, restaurang- och konferensverksamhet.
När Skåne blev svenskt såldes Kronovall 1668 till generalguvernören i Skåne, friherre Gustaf Persson Banér.
Det drogs in till kronan 1692, men återlämnades 1709 till Banérs dotter Ebba, som dock snart sålde det.
Från slutet av 1800-talet fram till 1991 tillhörde slottet en gren av den grevliga ätten Sparre.
Då tillföll det genom en donation av ägarfamiljen en stiftelse med anknytning till Riddarhuset,
som idag äger och förvaltar Kronovall med dess tillhörande jordegendom på cirka 1500 hektar.
Slottet arrenderas sedan 1996 som vinslott av familjen Åkesson och utnyttjas för Åkesson vin AB, men bebos ännu (2008) delvis av familjen Sparre.
2009 11 24