Kiviks marknad
Kiviks marknad hävdar sig vara Sveriges största marknad. Den har varje år ett tusental knallar och brukar räkna med cirka 100 000 besökare.
Marknaden i Kivik är mycket gammal. Den lär ha uppstått när Hansan etablerade sig i Kivik för att köpa upp sill, salta och sedan sälja vidare ut i Europa.
Ursprungligen hölls marknaden inne i samhället, men efter hand som marknaden växte blev till slut området för litet.
Man flyttade därför marknaden till Vitemölla och senare till den nuvarande platsen mellan dessa orter.
1866 ändrade man datumet för marknaden från augusti månad till juli.
Marknaden har sedan dess hållits årligen med undantag för åren under andra världskriget.
Marknaden hålls i slutet av juli.
Mer än 1000 knallar och 100.000 besökare brukar komma till marknaden.
2009 hölls marknaden den 13 till 15 juli.
Piratenpriset brukar delas ut av Piratensällskapet i samband med marknaden.
2009 11 24