Christinehofs Slott
Slottet är uppfört 1737-1740 i tysk barockstil. Slottet är en del av Christinehofs Ekopark.
Numera finns här ett slottkafé och under sommarmånaderna arrangeras guidningar i slottet
och närliggande Borstakärr Våtmarker samt Andrarums Alunbruk.
Sommartid anordnas utställningar och visning av slottet.
Den forna barockparken är en del av vilthägnet kring slottet.
I parken arrangeras sommarkonserter.
Christina Piper köpte Andrarums alunbruk 1725.
Efter några år lät hon uppföra Christinehofs slott på lämpligt avstånd från bruket.
Allt sedan dess har Christinehof ingått i Högesta fideikommiss, och ägts av släkten Piper.
2009 11 24