Vittskövle Slott
Vittskövle är ett slott som ligger i Vittskövle i Kristianstads kommun söder om Åhus vid Hanöbukten.
Byggnaden en av de bäst bevarade renässansborgarna i Sverige och det är Skånes största borgbyggnad med över 100 rum.
Slottet är idag privatbostad i släkten Stjernswärds ägo.
Vittskövle omtalas tidigast vid 1200-talets mitt som Egeside, omkring 4 kilometer nordöst om det nuvarande slottet, vid Helge ås utlopp i Yngsjön.
Det ägdes då av bröderna Harald och Holger Egeside.
Genom gifte kom det på 1300-talet till danska Brahesläkten.
Under medeltidens sista år tillhörde det Lunds ärkebiskop, men återkom till Brahesläkten efter reformationen.
Jens Brahe rev den medeltida gården som låg strax norr om Vittskövle kyrka och började resa en ny vattenborg på pålar i sankmarkerna runt 1553.
Slottet är uppfördt som en fyrlängad försvarsborg i tre våningar och med två diagonalt ställda hörntorn,
från tornen kunde man bestryka alla vägar med kanoneld.
Slottets översta våning har fortfarande spår av skyttegångarna som löpte längst takfoten.
Ovanför slottsportalen i den nya renässansborgen finns fortfarande en inskrift kvar med släkten Brahe och Billes namn.
Sonen Henrik Brahe slutförde borgbygget 1577, han fick bara en dotter,
Margareta som gifte sig med Christian Barnekow och Vitteskövle övergick till släkten Barnekow vid Henrik Brahes död 1587.
Vid freden i Roskilde 1658 tillföll Skåne Sverige och svenskarna utnyttjades dåvarande slottsherre Christian Barnekow i propagandasyfte ,
han och utsågs till vicepresident i Göta hovrätt och släkten Barnekow introducerades i Riddarhuset 1664.
Vittskövle försågs i maj 1678 med försvarsanläggningar då svenskarna hade återerövrat Kristianstad, som efter krigets slut fick förfalla.
På 1700-talet brann det nordvästra tornet och spiran byggdes till i romantisk medeltidsstil.
Parken och trädgårdarna byggdes främst av Adolf Fredrik Barnekow (1744-87) med en från borgen vinkelrätt utlagda trädgård med lusthus,
fiskedammar och turkiskt tält.
I början av 1800-talet nyinreddes borgen med bl.a. vägg- och takmålningar av Christian Laurentius Gernandt.
Släkten Barnekow hade dock inte råd att hålla godset och det köptes 1826 av bankiren Jonas Hagerman, vars far varit stallmästare på Slottet.
Genom arv och köp tillföll Vittskövle 1839 hovmarskalk Rudolf Hodder Stjernsvärd,
som lät bygga ut trädgården med en engelsk park och flera ekonomibyggnader i medeltida stil.
1915 såldes merparten av godset till Egnahemrörelsen i Kristianstads län och resten av godset och slottet ombildades till familjebolaget AB Widtsköfle.
Idag har godset en areal på 2800 hektar och ägs av Carl-Georg Stjernswärd.
Parken är öppen för allmänheten.
2009 11 24