Maltesholms Slott
Maltesholm är ett slott i Kristianstads kommun.
Slottet ligger 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen.
Maltesholm byggdes som ett renässansslott med en bred vallgrav på slutet av 1600-talet
men fick sitt nuvarande utseende under 1780-talet med valmat tak och putsad fasad.
Slottet är privat men den storslagna parkanläggningen, en av Skånes vackraste, är öppen för allmänheten.
Under medeltiden tillhörde godset Vittskövle, som då innehades av släkten Brahe, sedan avskildes det och blev en utgård till Sönnarslöfs by.
Genom arv tillföll gården Anna Ramel och hon gifte sig 1625 med länsmän i Kristianstad Malte Juel som gav gården sitt nuvarande namn.
Han utökade godset genom att köpa in mark från närliggande gods.
1635 lät han uppföra den nuvarande slottsbyggnaden som ett renässans slott i Christian IV-stil.
Det var byggt i tegel med tre våningar, två praktgavlar och ett trapptorn med en sirlig spira, omgivet av en bred vallgrav.
Godset utökades under den rike och egensinnige Malte Ramels tid (†1752) som var Skånes största godsägare.
Sonen Hans Ramel som kallades för Bygge-Hans eftersom han ägnade stor tid åt att utveckla faderns gods och att resa praktbyggander,
fortsatte att expandera Maltesholm och han byggde om slottet enligt tidens stil 1780.
Han tog bort spiran, trappstegsgavlarna, sänkte slottet med en våning och gav det ett brutet valmat tak.
Fasaden putsades och vindbruggan ersattes av en stenbro.
Bygge-Hans lät också anlägga det enorma byggverket Höge väg som leder upp till slottet,
den är 1,3 km lång och 12 - 20 meter bred och är på sina ställen 6 m hög.
Vägen tog nästan 50 år att bygga och varje dag var arbetarna på slottet tvungna att ta med sig en sten till vägbygget och de lär ha sagt:
Vore inte herreman galen, så hade ej fattigman bröd.
År 1800 övergick slottet till Axel Gabriel De la Gardie som var gift med Christina Gustava Ramel och förblev i släkten De la Gardies ägo i 100 år.
1933 övergick godset genom arv till den friherrliga familjen Palmstierna som är dess nuvarande ägare.
Den magnifika slottsparken har utvecklats under 350 år från en renässansträdgård med blomster och nyttokvarter,
till en sen 1700-tals landskapspark som är arrangerad i två axlar från slottet.
I parken ligger ett lusthus i klassicistisk stil ritat av Carl Hårleman.
Där kan man också se Sveriges största idegran och en enorm Douglasgran som är över 100 år gammal, 35 meter hög och har ett stamomfång på 450 cm.
2009 11 24